Archives

2013 – et godt år for e-handel

Stigning-e-handel-blog

Udviklingen i e-handel er positiv, for danske forbrugere handler faktisk mere og mere på nettet, for hvert år der går. Antallet af køb på nettet pr. person er siden 2011 steget med hele 20%. Det faktum at det bliver naturligt at handle over nettet, vil føre til et stigende antal køb, da det på denne måde bliver ”normalt”, og derfor en del af selve købsmønstret. En gennemsnitsforbruger gennemfører online knap 1,5 køb pr. måned, og alt i alt er e-handelsmarkedet stort og samtidig i vækst. Det skønnes, at det danske e-handelsmarked i 2013 udgør 47,2 milliarder kr., hvilket er en vækst på hele 14% siden 2012. Køb af ting som elektronik og rejser er siden 2010 stagneret i forhold til andre brancher, hvilket er resultatet af, at e-handel har udviklet sig til at blive en mere naturlig del af hverdagen, da mere traditionelle handler nu også foregår på nettet.

Herunder en oversigt over branchers andel af det totale e-handelsmarked:

– Rejser: 37%
– Elektronik: 12%
– Mode: 10%
– Boligindretning: 10%
– Media: 8%
– Tjenester: 7%
– Andet: 6%
– Forbrugsvarer: 5%
– Personlig pleje: 4%

Mange tror, at det kun er de helt unge, der køber over nettet. Men faktisk er det forbrugere mellem 35-44 år, der hyppigst handler. Grundene er, at de oftest har økonomien til det, at det er hurtigt og enkelt, og dermed alt i alt er en forenkling af deres hverdag. Enkelthed driver i grove træk e-handel, da det er utrolig nemt at sammenligne produkter samt priserne på disse. Fx er antallet af forbrugere, der handler på nettet, netop for at få et produktudvalg der er større, steget fra 21% til 31% siden 2010.

Smartphones og tablets
Stigningen i hvor mange forbrugere der er begyndt at handle på smartphones eller tablets er stor. I 2013 er 423.000 nye danske forbrugere startet med at foretage deres handler på smartphones eller tablets. Næsten 33% af alle forbrugere handler i dag på en smartphone eller tablet. Rent geografisk er København det sted, hvor det største gennembrud er nået, og i det seneste år er andelen af københavnere, der handler på en smartphone eller tablet steget med ca. 80%. Dette tal ligger på ca. 50% i andre byer, og på 25% i landsbyerne.

Nedenstående er en oversigt over i hvilke brancher, der handles mest på en smartphone eller tablet:

– Media: 33%
– Mode: 25%
– Rejser: 20%
– Elektronik: 19%
– Andet: 14%
– Personlig pleje: 13%
– Tjenester: 10%
– Boligindretning: 9%
– Forbrugsvarer: 8%

Det er altså alle typer af produkter, som de danske forbrugere handler på smartphones og tablets. Som det ses er ”Media” størst. Derimod har ”Mode” den største vækst. I forhold til sidste har dobbelt så mange handlet ”Mode” på smartphones og tablets i forhold til sidste år. Disse bærbare enheder er derfor vigtige kanaler for de fleste brancher.

Kilde: DIBS årlige analyse om e-handel, mobil, handel og online betaling

Postet i , , , | december 11, 2013