Mobilshopping.. Er din webshop klar?

mobil-version-beewebI denne artikel er fokus på en række punkter, du som ejer af en netbutik bør have i tankerne, hvis du ønsker at få det optimale ud af din webshop. For at få det optimale ud af den, bør de potentielle kunder, der tilgår din shop fra sin mobil, få den samme oplevelse, som dem der tilgår den fra sin computer. Hvad er det som frustrerer de potentielle kunder? Og hvordan er deres reaktioner på en dårlig oplevelse? Det er derfor din og din webleverandørs opgave, at sørge for den gode oplevelse. Herunder er fremsat en række punkter (udarbejdet af Skava), som kan give dig anledning til at tjekke, om din webshop skræmmer eller gavner potentielle kunder.

  • 71% af smartphone-shoppere, shopper varer på deres smartphone.
  • 88% af smartphone-shoppere har haft en dårlig oplevelse.
  • 29% af forbrugerne venter et år før de igen besøger deres favoritforhandlers mobile side, efter en dårlig oplevelse.
  • 30% af forbrugerne vil aldrig besøge en forhandlers hjemmeside efter en dårlig oplevelse.
  • 42% af smartphone-shoppere vil straks gå videre til en konkurrent efter en dårlig oplevelse på en mobile handelsside.
  • 51% af smartphone-shoppere siger, at webshops er svære at bruge og navigere rundt på med en smartphone.
  • 46% af smartphone-shoppere siger, at billederne på de enkelte shops er for små til at tage en købsrelateret beslutning ud fra.
  • 26% af smartphone-shoppere siger, at checkouts fra mobilen er frustrerende.
  • 41% af smartphone-shoppere er bekymrede omkring sikkerheden ved at købe på sin smartphone.

Disse i alt ni punkter er altså værd at fokusere på, hvis du vil have mest muligt ud af smartphone-shoppere.

Kilde: Skava (førende udbyder af mobil, tablet og in-store-teknologier).

Postet i , | oktober 15, 2013

Fokus på drop down-menuer

Både hvad angår internetbutikker og hjemmesider, kan man være forfalden til at fokusere for meget på selve “kernesiderne”, uden at sætte en lige så stor ære i de funktioner der rent faktisk leder folk til de mere overordnede sider. Drop down-menuer, og det rette design af disse for optimal brugervenlighed, er derfor fokuspunktet i dette indlæg, da de netop har til opgave, at lede brugere det rigtige sted hen.

1. Tydelige overskrifter
Brug tydelige overskrifter og vis tydeligt at det er en overskrift, så brugeren let kan se, at der er tale om en række links der alle hører under/til denne overskrift. Overskriften kan helt enkelt markeres med fed, understreges eller skrives med store bogstaver. På denne måde er der styr over, hvad der er det generelle emne, og hvad der er underemner.

2. Del op med kolonner
Det er ofte meget behjælpeligt at inddele emnerne i tydelige kolonner, således at man igen grupperer disse emner. Nogle vælger ydermere at indsætte en lodret streg mellem de forskellige emner, hvilket tilmed kan være med til at skabe et bedre overblik.

3. Vis produkter under hovedkategorier
Hvis muligt, og altså alt efter hvad du sælger, bær du skabe hurtig gennemstrømning ved at få kunden til at klikke færre gange for at nå det ønskede. Dette kan fx gøres ved at placere de enkelte produktkategorier under de enkelte overskrifter/emner i menuen. På denne måde kan brugerne klikke på mere specificerede kategorier, under det overordnede emne. Derved kan brugeren undgå først at skulle klikke på et emne, og derefter få listen over eksakte produkter, hvor man igen skal klikke. Dvs. mindsk kundens antal “nødvendige klik”.

4. Minimér mega-menu
Pas på ikke at lave mega-menuen for stor, da denne kan komme til at fylde alt for meget, hvis brugerne sidder med en mindre skærm. Brug eventuelt Google Analytics til at se hvor mange af dine kunder der bruger hvilke størrelser, og ud fra dette tilpasse mega-menuen. På denne måde udnyttes menuen på bedste vis.

5. Tilføj et omrids af menuen
Menuen bør adskille sig fra sidens yderligere indhold, så det tydeligt fremstår, hvad der er menu og hvad der er selve indholdet på siden. Er siden hvid kan det være ekstra nyttigt med et omrids, hvis man vælger, at menuen også skal være hvid.

6. Test din menu
Du bør være sikker på, at menuen virker i alle browsere. Test, helt enkelt, siden/menuen i en række forskellige browsere. På den måde sikrer du dig, at menuerne er funktionelle på alle browsere og dermed over for alle brugere.

7. Brug, om muligt, meget af bredden
Det kan godt være at designeren siger nej, men nogle af de mest effektive mega-menuer er dem der bruger en stor del af sidens bredde. Ved at bruge meget af bredden har man mulighed for at lave bedre overskrifter, der i bedste fald kan understøtte billeder, tilbud eller de produkter der sælger bedst. Brugernvelinghed og hjælp til at “pushe” salget kan derfor være faktorer der bliver berørt positivt ved fokus på dette.

8. Brugen af ikoner eller billeder
Gør det lettere for brugeren med indsættelse af ikoner eller billeder. Med ikoner eller billeder kan brugeren med det samme se, hvad de forskellige overskrifter relaterer til. Med gode ikoner eller billeder kan man mindske kundens eventuelle tvivl om hvad de forskellige overskrifter dækker over.

Eksemplet herunder er fra www.mbusa.com hvor der er anført billeder af de enkelte modeller, så brugeren, ud fra billedet, med det samme ved hvad han/hun har med at gøre.

Navigationsmenu

Kilde: www.mbusa.com

9. At fremme produkter m.m.
Ja, selv i menuen kan du promovere og fremme udvalgte produkter, alt efter behov. Det kan også være forksellige guides og eller bare gode tilbud, som du mener er uundværlige for brugeren, og som du mener kan skabe mersalg.

10. Timing af reaktionen på menuen
Når brugeren fører musen henover en kategori, bør man time hvornår menuen fremkommer. Med det samme vil de fleste måske sige, men der kan være en idé ikke at lade den fremkomme lige præcis når musen køres henover, da dette vil kunne forhindre at menuen kommer frem hver evig eneste gang brugeren bevæger musen henover – fx i situationer hvor brugeren skal til punkter “over” de forskellige kategorier.

11. Menustørrelsen – lad den variere
Nogle topkategorier har en lang række underkategorier og nogle har ikke. Lad størrelsen på mega-menuen variere alt efter hvor mange underkategorier du har. På denne måde efterlades der ikke en stor tom plads, og mega-menuen er tilpasset dine underkategorier.

12. Overvej kategorierne
Overvej hvad du indsætter i din mega-menu, og hav ikke for alt for mange kategorier og underkategorier med, da det kan ødelægge overblikket, og dermed skræmme brugeren væk. Skab overblik og tilgodese brugervenligheden.

Kilde: Econsultancy’s Ecommerce Best Practice Compendium.

Postet i , | oktober 15, 2013