Tag: webshop

Danskerne trygge ved e-handel

tryghed-på-eshop

Vi danskere er trygge ved e-handel. I tvivlstilfælde søger vi informationer om webbutikken fx i kundeanmeldelser, handelsvilkår eller om hvorvidt butikken er e-mærket. Generelt er der en høj grad af tryghed forbundet med det at handle på nettet. Ting som dårligt sprog og manglende kontaktoplysninger er blandt de forhold, som gør forbrugerne utrygge og får dem til at fravælge en netbutik – det viser FDIH e-handelsanalyse for juli 2015. E-mærket er alt i alt en vigtigt faktor når det handler om tryghed, og især blandt de unge er denne mærkning vigtig – dette kompenserer umiddelbart for, at de er den kundegruppe, der er mindst tilbøjelig til at læse de handelsvilkår som netbutikkernes har. Undersøgelsen viser tilmed, at pensionister, hvis de er usikre, hellere læser butikkernes handelsvilkår frem for at stole på fx Trustpilot eller andre folks kommentarer. De unge prioriterer dermed anderledes. De er enige med de andre grupper om, at e-mærket giver tryghed, men de læner sig mere op af scoren på Trustpilot end de øvrige grupper. Ydermere er generelt mere interesserede i andres erfaringer og kommentarer på nettet, når de søger deres tryghed.

Kilde: www.fdih.dk

Postet i , | september 7, 2015

2013 i Beeweb – et fremragende år

BEEWEB-logoDet har været et rigtig godt år hos BEEWEB og vi kan derfor kun glæde os endnu mere til 2014, hvortil vi allerede har en masse nye idéer og projekter i støbeskeen. Vi prøver konstant at yde vores maksimale for at gøre vores kunder tilfredse. Og vores konstante tanker og reflektioner over hvilke nye ting man vil kunne tilbyde for at gøre det endnu bedre for kunder og mulige kunder, er en utrolig spændende proces! Vi kan jo kun tjene penge, hvis vi laver noget som vores kunder tjener penge på, så derfor skal vi hele tiden være skarpe og ikke gå i stå ved blot at yde support. Vi skal udvikle os, så vores kunder kan udvikle sig.

Ultimo 2013 lancerede vi vores nye hjemmeside samt vores nye leje-koncept. Her giver vi muligheden for at leje en netshop fra 600 kr./mdr. og en hjemmeside fra 500 kr./mdr. På denne måde har vi lavet en række spændende opgaver for spændende virksomheder, og vi har ikke skræmt kunder væk, hvilket godt kunne være tilfældet, da vi i sin tid kun tilbød folk at købe en webshop. Dette er selvfølgelig stadig en benyttet mulighed, og det er derfor nu utrolig rart at kunne tilbyde begge dele til forskellige målgrupper. Konceptet har altså gået over al forventning, hvilket blot giver os endnu mere blod på tanden, i forhold til at finde på flere ting der kan forbedre vores sortiment af webshops såvel som hjemmesider.

2013 blev også året hvor der blev ansat 3 nye medarbejdere i form af 2 udviklere og en projektleder. Dette vidner tilmed om, at det går den rigtige vej. Dog sætter vi en ære i ikke at blive for store, da vi går meget op i den tætte kontakt, som vi har med hver enkel kunde. Man ser tit i diverse brancher, at de virksomheder der bliver for store, mister overblikket og dermed den tætte og gode sparring med hver enkel kunde. Vi holder meget af de gode relationer, og gør meget ud af at bibeholde disse ved et kontinuerligt højt serviceniveau.

Postet i , , | januar 2, 2014

2013 – et godt år for e-handel

Stigning-e-handel-blog

Udviklingen i e-handel er positiv, for danske forbrugere handler faktisk mere og mere på nettet, for hvert år der går. Antallet af køb på nettet pr. person er siden 2011 steget med hele 20%. Det faktum at det bliver naturligt at handle over nettet, vil føre til et stigende antal køb, da det på denne måde bliver ”normalt”, og derfor en del af selve købsmønstret. En gennemsnitsforbruger gennemfører online knap 1,5 køb pr. måned, og alt i alt er e-handelsmarkedet stort og samtidig i vækst. Det skønnes, at det danske e-handelsmarked i 2013 udgør 47,2 milliarder kr., hvilket er en vækst på hele 14% siden 2012. Køb af ting som elektronik og rejser er siden 2010 stagneret i forhold til andre brancher, hvilket er resultatet af, at e-handel har udviklet sig til at blive en mere naturlig del af hverdagen, da mere traditionelle handler nu også foregår på nettet.

Herunder en oversigt over branchers andel af det totale e-handelsmarked:

– Rejser: 37%
– Elektronik: 12%
– Mode: 10%
– Boligindretning: 10%
– Media: 8%
– Tjenester: 7%
– Andet: 6%
– Forbrugsvarer: 5%
– Personlig pleje: 4%

Mange tror, at det kun er de helt unge, der køber over nettet. Men faktisk er det forbrugere mellem 35-44 år, der hyppigst handler. Grundene er, at de oftest har økonomien til det, at det er hurtigt og enkelt, og dermed alt i alt er en forenkling af deres hverdag. Enkelthed driver i grove træk e-handel, da det er utrolig nemt at sammenligne produkter samt priserne på disse. Fx er antallet af forbrugere, der handler på nettet, netop for at få et produktudvalg der er større, steget fra 21% til 31% siden 2010.

Smartphones og tablets
Stigningen i hvor mange forbrugere der er begyndt at handle på smartphones eller tablets er stor. I 2013 er 423.000 nye danske forbrugere startet med at foretage deres handler på smartphones eller tablets. Næsten 33% af alle forbrugere handler i dag på en smartphone eller tablet. Rent geografisk er København det sted, hvor det største gennembrud er nået, og i det seneste år er andelen af københavnere, der handler på en smartphone eller tablet steget med ca. 80%. Dette tal ligger på ca. 50% i andre byer, og på 25% i landsbyerne.

Nedenstående er en oversigt over i hvilke brancher, der handles mest på en smartphone eller tablet:

– Media: 33%
– Mode: 25%
– Rejser: 20%
– Elektronik: 19%
– Andet: 14%
– Personlig pleje: 13%
– Tjenester: 10%
– Boligindretning: 9%
– Forbrugsvarer: 8%

Det er altså alle typer af produkter, som de danske forbrugere handler på smartphones og tablets. Som det ses er ”Media” størst. Derimod har ”Mode” den største vækst. I forhold til sidste har dobbelt så mange handlet ”Mode” på smartphones og tablets i forhold til sidste år. Disse bærbare enheder er derfor vigtige kanaler for de fleste brancher.

Kilde: DIBS årlige analyse om e-handel, mobil, handel og online betaling

Postet i , , , | december 11, 2013

Fokus på drop down-menuer

Både hvad angår internetbutikker og hjemmesider, kan man være forfalden til at fokusere for meget på selve “kernesiderne”, uden at sætte en lige så stor ære i de funktioner der rent faktisk leder folk til de mere overordnede sider. Drop down-menuer, og det rette design af disse for optimal brugervenlighed, er derfor fokuspunktet i dette indlæg, da de netop har til opgave, at lede brugere det rigtige sted hen.

1. Tydelige overskrifter
Brug tydelige overskrifter og vis tydeligt at det er en overskrift, så brugeren let kan se, at der er tale om en række links der alle hører under/til denne overskrift. Overskriften kan helt enkelt markeres med fed, understreges eller skrives med store bogstaver. På denne måde er der styr over, hvad der er det generelle emne, og hvad der er underemner.

2. Del op med kolonner
Det er ofte meget behjælpeligt at inddele emnerne i tydelige kolonner, således at man igen grupperer disse emner. Nogle vælger ydermere at indsætte en lodret streg mellem de forskellige emner, hvilket tilmed kan være med til at skabe et bedre overblik.

3. Vis produkter under hovedkategorier
Hvis muligt, og altså alt efter hvad du sælger, bær du skabe hurtig gennemstrømning ved at få kunden til at klikke færre gange for at nå det ønskede. Dette kan fx gøres ved at placere de enkelte produktkategorier under de enkelte overskrifter/emner i menuen. På denne måde kan brugerne klikke på mere specificerede kategorier, under det overordnede emne. Derved kan brugeren undgå først at skulle klikke på et emne, og derefter få listen over eksakte produkter, hvor man igen skal klikke. Dvs. mindsk kundens antal “nødvendige klik”.

4. Minimér mega-menu
Pas på ikke at lave mega-menuen for stor, da denne kan komme til at fylde alt for meget, hvis brugerne sidder med en mindre skærm. Brug eventuelt Google Analytics til at se hvor mange af dine kunder der bruger hvilke størrelser, og ud fra dette tilpasse mega-menuen. På denne måde udnyttes menuen på bedste vis.

5. Tilføj et omrids af menuen
Menuen bør adskille sig fra sidens yderligere indhold, så det tydeligt fremstår, hvad der er menu og hvad der er selve indholdet på siden. Er siden hvid kan det være ekstra nyttigt med et omrids, hvis man vælger, at menuen også skal være hvid.

6. Test din menu
Du bør være sikker på, at menuen virker i alle browsere. Test, helt enkelt, siden/menuen i en række forskellige browsere. På den måde sikrer du dig, at menuerne er funktionelle på alle browsere og dermed over for alle brugere.

7. Brug, om muligt, meget af bredden
Det kan godt være at designeren siger nej, men nogle af de mest effektive mega-menuer er dem der bruger en stor del af sidens bredde. Ved at bruge meget af bredden har man mulighed for at lave bedre overskrifter, der i bedste fald kan understøtte billeder, tilbud eller de produkter der sælger bedst. Brugernvelinghed og hjælp til at “pushe” salget kan derfor være faktorer der bliver berørt positivt ved fokus på dette.

8. Brugen af ikoner eller billeder
Gør det lettere for brugeren med indsættelse af ikoner eller billeder. Med ikoner eller billeder kan brugeren med det samme se, hvad de forskellige overskrifter relaterer til. Med gode ikoner eller billeder kan man mindske kundens eventuelle tvivl om hvad de forskellige overskrifter dækker over.

Eksemplet herunder er fra www.mbusa.com hvor der er anført billeder af de enkelte modeller, så brugeren, ud fra billedet, med det samme ved hvad han/hun har med at gøre.

Navigationsmenu

Kilde: www.mbusa.com

9. At fremme produkter m.m.
Ja, selv i menuen kan du promovere og fremme udvalgte produkter, alt efter behov. Det kan også være forksellige guides og eller bare gode tilbud, som du mener er uundværlige for brugeren, og som du mener kan skabe mersalg.

10. Timing af reaktionen på menuen
Når brugeren fører musen henover en kategori, bør man time hvornår menuen fremkommer. Med det samme vil de fleste måske sige, men der kan være en idé ikke at lade den fremkomme lige præcis når musen køres henover, da dette vil kunne forhindre at menuen kommer frem hver evig eneste gang brugeren bevæger musen henover – fx i situationer hvor brugeren skal til punkter “over” de forskellige kategorier.

11. Menustørrelsen – lad den variere
Nogle topkategorier har en lang række underkategorier og nogle har ikke. Lad størrelsen på mega-menuen variere alt efter hvor mange underkategorier du har. På denne måde efterlades der ikke en stor tom plads, og mega-menuen er tilpasset dine underkategorier.

12. Overvej kategorierne
Overvej hvad du indsætter i din mega-menu, og hav ikke for alt for mange kategorier og underkategorier med, da det kan ødelægge overblikket, og dermed skræmme brugeren væk. Skab overblik og tilgodese brugervenligheden.

Kilde: Econsultancy’s Ecommerce Best Practice Compendium.

Postet i , | oktober 15, 2013